Stichting Projecten

Stichting Hulpfonds Projecten Rotary Den Helder Julianadorp

Rotary Club Den Helder Julianadorp financiert al haar hulpprojecten vanuit de
Stichting Hulpfonds Projecten ( de Stichting).
De Belastingdienst heeft de Stichting een ANBI-status toegekend(Algemeen Nut Beogende Instelling) Dat betekent dat donaties in geld aan de Stichting geheel of gedeeltelijk met de inkomstenbelasting kunnen worden verrekend. De Belastingdienst controleert of de bestedingen uitsluitend worden aangewend voor de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting.

Fondsen voor de initiatieven die de Stichting ondersteunt worden met tal van activiteiten door de leden van Rotary Club Den Helder Julianadorp bijeengebracht.
Belangrijke inkomsten komen van de verkoop en het inpakken van kerstpakketten,  de verkoop van vis en oliebollen op braderieën en het inzamelen van textiel. Naast de eigen activiteiten ontvangt de Stichting donaties van derden.

Besteding aan goede doelen gebeurt pas na zorgvuldige toetsing of de hulpvraag past binnen onze doelstelling en of de ontvanger efficiënt met de geboden hulp zal omgaan. Daarbij letten we op de effectiviteit en op de “eigen” kosten van de vragende partij. Voor deze beoordeling kennen we een aparte commissie “Bestedingen” .


Projecten die meerjarig worden ondersteund zoals in India en Indonesië worden regelmatig door leden van onze club bezocht. Zij reizen voor eigen rekening.

In een aantal gevallen is het gelukt om een zg Matching Grant te bemachtigen. Voor belangrijke projecten waarbij ook een buitenlandse Rotary Club als partner is betrokken kan bij Rotary International een bijdrage worden gevraagd. Die bijdrage kan oplopen tot 100% van de inbreng mits wordt voldaan aan de zeer strenge criteria van Rotary International.

In het seizoen 2011-2012  ontving ons project Light Project India, fase één, een Matching Grant van 100%. In het seizoen 2012-2013 zal nogmaals een Matching Grant worden toegewezen van 100% voor fase twee van dit  belangrijke samenwerkingsproject.


Bankrekening: ibannr: nl67rabo 0161881858 t.n.v. Stichting Hulpfonds Rotary Den Helder-Julianadorp