Meerjaren ondersteuning

 

Meerjaren ondersteuning


Rotary Den Helder Julianadorp ondersteunt al sinds haar oprichting projecten in India met het doel om zeer kansarme mensen naar een beter bestaan toe te helpen. Speerpunten zijn onderwijs, toegang tot schoon water, gezondheid , gewasverbetering en opbrengstbevordering en zelfredzaamheid.
Onze  projecten in India worden begeleid door de Indiase stichting Yerala Project Society (YPS)  www.yerala.org waarmee al meer dan 25 jaar een uitstekende relatie bestaat.

Hieronder volgen een aantal in het oog springende recente en actuele projecten die we steunden.

  

Light project


 Onze Club heeft ondersteund door Wilde Ganzen, Lions Club Den Helder, Rotary Den Helder en Rotary International een groot project gerealiseerd.

Woningverlichting
Door onze gezamenlijke fundraising activiteiten konden we in een aantal actiejaren 1150 gezinnen voorzien van een zonnepaneel, een accu en led verlichting in huis. Deze gezinnen wonen in zeer afgelegen gebieden in de staat Maharashtra en zijn verstoken van elektriciteit omdat ze in riet-gedekte hutten wonen.
Die huizen worden in India niet op het net aangesloten en dat betekent onder meer dat scholieren thuis geen huiswerk kunnen maken. Licht is essentieel om de vooruitgang te stimuleren.

Straatverlichting
Er was ook geen straatverlichting  in deze afgelegen  dorpen. De nachten zijn aardedonker en meisjes en vrouwen moeten vrezen voor de driften van met de oogst meetrekkende landarbeiders. Als onderdeel van het project hebben we ook 15 dorpen van straatverlichting voorzien
 
Fabricage verlichting

 
Deze ledverlichting met zonnepanelen voor de elektriciteitsopwekking werden gefabriceerd door Indutch Ltd, een kleine onderneming waar uitsluitend mensen werken met een ernstige handicap, die zonder deze werkgever geen inkomen zouden hebben.

 

Water Filter project

 
Omdat heel veel gezinnen lijden onder allerhande gezondheidsklachten als gevolg van de zeer slechte drinkwaterkwaliteit ( stilstaande poelen en putten) hebben we de hoerbovengenoemde 1150 gezinnen ook voorzien van een Tulip waterfilter ( NL vinding) waardoor de waterveiligheid is toegenomen tot 99% van de Nederlandse waterkwaliteit. Diarree als gevolg van slecht water komt onder deze gezinnen sindsdien niet meer voor. Ook hier werkten we samen met Wilde Ganzen.

 

Waterleidingproject

 
In het zeer slecht toegankelijke bergachtige Chandoli gebied met ca 90 nederzettingen was men niet in staat om het overvloedige vallende regenwater van de moessonperiode valt vast te houden. Met steun van een extern fonds laat Rotary Den Helder Julianadorp putten slaan en leidingen aanleggen om het moessonwater in op te slaan en te distribueren naar de dorpen. Bij de aanleg die heel veel handwerk vereist is werkt de lokale bevolking keihard mee. Waardoor de kosten binnen de perken blijven.

Met dit project, waarvan fase 1 in 2016 succesvol werd afgerond, wordt de gezondheid van de mensen verbeterd door de kwaliteit van het water maar kunnen ze nu ook het hele jaar door gevarieerder voedsel kweken i.p.v. alleen één rijstoogst. Fase 2 zal over de jaren 2016 en 2017 worden uitgevoerd.

 

Kippenfarm project

 
Rotary Den Helder Julianadorp financierde ook voor YPS een kippenfarm op het platteland van Jalihal. Daar worden legkippen gefokt. Arme families kunnen m.b.v. een microkrediet 10 kippen en een haan kopen van YPS. Met deze kippen kan men gaan vermeerderen en/of de eieren verkopen. Het project is in 2011 gestart en blijkt jaar in jaar uit zeer succesvol te zijn. 

Fietsenproject
Op het extreem droge platteland van Jalihal heeft YPS 25 jaar geleden een school gebouwd met zeer succesvolle examen resultaten. De school is ondertussen uitgebreid met twee leerjaren waardoor aansluiting met universiteiten werd verkregen. Dat is een ongekende stap om uit de armoede te ontsnappen. Onze Rotary club heeft met regelmaat de salarissen van de leerkrachten helpen dragen en daarnaast wordt op onregelmatige basis gezorgd dat er fietsen zijn zodat de kinderen de vaak grote afstanden van tussen de vijf en tien kilometer niet in de extreem grote hitte hoeven te lopen. De fietsen zijn een ook  statussymbool voorkomen in hoge mate dat er drop outs zijn. Bij het verlaten van de school komen de fietsen terug voor gebruik door andere leerlingen.