Doel

Doel

Rotary International is een internationale organisatie die wordt gevormd door lokale Rotary clubs.

 
Rotary beoogt om aansprekende vertegenwoordigers van uiteenlopende beroepsgroepen samen te brengen om:


   • humanitaire diensten te verlenen;
   • hoge ethische standaarden in alle beroepen te bevorderen;
   • door internationale kameraadschap het onderling begrip te bevorderen en daardoor              

      de kansen op vrede in de wereld te verbeteren.


Het motto van Rotary is "Service above Self", waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.


Activiteiten

 


Rotary clubs kennen vijf hoofdactiviteiten, avenues of service:

 


   • community service, het ondersteunen van goede doelen.
   • club service, het functioneren van de eigen club.
   • international service, de relatiesmet gelijkgestemden internationaal.
   • vocational service, de toepassing van ethische principes binnen de eigen beroepsgroep.
   • new generation service, het via de jeugdprogramma's van Rotary jonge mensen kansen 

      te bieden zich te ontplooien.


Community service is het belangrijkste doel van Rotary terwijl de andere vier belangrijke randvoorwaarden zijn om dit mogelijk te maken.

De leden van Rotary Den Helder Julianadorp zijn meer dan gemiddeld actief met het werven van fondsen om telkens weer goede doelen mee te kunnen financieren.

 

 Activiteiten/ Fondsenwerving  

 

- Verkoop van uitstekende vis  op braderieën en markten. 

 

- Inzameling en verkoop van gebruikte kleding.

 

- Organisatie van “Zomerdromen”, www.zomerdromen.nlals platform voor fondsenwerving en in combinatie met een culturele bijdrage voor de Helderse bevolking.

 

- Initiëren van samenwerkingsverbanden met o.m. Wilde Ganzen, Rotary International, Lions International,  Ronde  Tafel en andere service clubs om grotere projecten haalbaar te maken