Onze Voorzitter

Het jaarthema voor het clubjaar 2018-2019 .

 

 

“Be The Inspiration"

 

Het jaarthema: "be the Inspiration" geeft de Rotaryclubs alle kans zich van hun beste kant te laten zien. Inspiration kan immers van toepassing zijn op werk,gezin,hobby of cultuur.

 

"inspiration"( letterlijk vertaald uit het latijn: "inblazing") wordt hopelijk niet gezien als reanimatie.

 

Vele clubs hebben immers moeite stand te houden door verloop en verminderde aanwas van leden, wellicht ten gevolge van minder animo en gebrek aan tijd.

 

Diverse clubs zien zich dan ook genoodzaakt zich aan te passen aan de veranderingen en eisen van de nieuwe tijd.

 

Gekukkig meen ik te kunnen zeggen, dat dit bij onze club niet het geval is. Onze club verheugt zich in voldoende belangstelling. 

 

Daarbij komt dat we zeker geen club van elkaar de bal toespelende mannen in driedelig grijs zijn. Integedeel: ik durf te spreken van een groep jonge en dynamische mannen en vrouwen, die betrokken zijn bij werk, gezin en samenleving en die bereid zijn zich in hun spaarzame vrije tijd in te zetten voor mensen die het minder getroffen hebben.

 

Ik kijk er naar uit, als ouder lid, de jonge garde in het gareel te houden en een goed jaar te beleven.

 

Let's make Rotary great again.

 

 

Menno Rijpma

 

Voorzitter